Make an offer for this 2009 Kia Rondo

Vehicle: 2009 Kia Rondo EX-V6 URBAN UTILITY VEHCILE PRICED TO SELL TODAY!
Location: Southtown Kia
Price: $10,000.00
Subject: