Make an offer for this 2015 Kia Sorento

Vehicle: 2015 Kia Sorento Leather, Full Warranty AWD $0 down $169 Biweekly*
Location: Toyota on the Trail
Price: $26,788.00
Subject: