Make an offer for this 2008 Kia Rondo

Vehicle: 2008 Kia Rondo EX V6, 5 Seater
Location: Kia West Edmonton
Price: $14,988.00
Subject: