Make an offer for this 2012 Kia Rondo

Vehicle: 2012 Kia Rondo EX V6 7S
Location: Go Kia South
Price: $10,998.00
Subject: